برش ریلی و بول و لوله بر زنجیری

بالن صنعت وارد کننده انواع برشهای ریلی تک فک و دوفک وانواع بول های تک زنجیر و دو زنجیر وانواع بول های مگنتی و بول برقی وریلهای برشکاری انواع زنجیربول میباشد

ایمان رستمی

کرمان > جیرفت

۰۲۱۶۶۷۵۲۴۹۹ - ۰۲۱۶۶۷۵۵۲۶۶ - ۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۶ - ۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۷

فکس: ۰۲۱۶۶۷۵۵۲۶۶

آدرس: خیابن امام خمینی نرسیده به حسن اباد روبه روی مسجد مجد پاساژ نوایی پ 19

تعداد بازدید: ۹۴۱

به روز رسانی: امروز ۰۲:۴۶

شناسه آگهی: ۱۲۳۳۷۳۶